Đồng hồ cổ liên xô: poljot chuông mặt đen đẹp

No comments yet

Poljot chuông reo Nga, mới 99% chạy rất chuẩn xác, size 36 máy cót tay 2 núm 4 kim có chế độ đặt báo thức, chuông rung reo độc đáo.
Dây khâu thủ công xịn.
Liên hệ: Minh Đức 0962456879
Facebook: https://www.facebook.com/MinhDucVu.N01.dongholienxo
Zalo: Đồng hồ Nga Liên xô cổ
Youtube: https://www.youtube.com/c/%C4%90%E1%BB%93ngh%E1%BB%93Nga
Web: https://dongholienxo.vn/


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *